Thủ tục xây dựng1 Comment

Cách trình bày chương cơ sở lý luận của đề tài ngắn gọn và chính xác nhấtCách trình bày chương cơ sở lý luận của đề tài ngắn gọn và chính xác nhất

Khi bước vào con đường đại học, mọi sinh viên đều phải làm quen với các bài tiểu luận ngắn cũng như các bài luận văn dài. Mọi người thường lo lắng về kết cấu làm bài, không biết bắt đầu từ đâu với cơ sở lý luận. Bởi hầu như mọi người đều chưa hiểu được cơ sở lý luận là gì? Phải trình bày như thế nào cho đúng.

Khái niệm cơ sở lý luận là gì

Cách trình bày chương cơ sở lý luận của đề tài ngắn gọn và chính xác nhất

Lý luận theo wiki là tổng kết có hệ thống những kinh nghiệm của loài người, phát sinh từ thực tiễn, để chi phối và cải biến thực tiễn.

Cơ Sở là hệ thống kiến thức căn bản, tổng quát mang tính học thuật về triết học. Lý là tư duy lý trí, dùng lý trí để nhận định sự việc chứ ko bằng cảm tính. Luận là các phương pháp suy luận logic dựa trên các dữ kiện thu được.

Theo wiki, Cơ sở lý luận có nghĩa là dùng lý luận để chứng minh.

Định nghĩa cơ sở lý luận là gì

Khi muốn chứng minh một điều gì đó, chúng ta phải đưa ra chứng cứ. Cũng như muốn lý luận thì phải có chứng cứ để lý luận. Muốn những lý luận có logic thì phải có phương pháp lý luận khoa học. Nghĩa là cơ sở lý luận là phương pháp dùng để lý luận.

Có nhiều phương pháp lý luận nhưng xin giới thiệu những phương pháp cơ bản nhất là: phân tích, diễn dịch, quy nạp, tổng hợp.

Cơ sở lý luận của đề tài là gì

Cách trình bày chương cơ sở lý luận của đề tài ngắn gọn và chính xác nhất

Một đề tài trước khi đi vào nội dung, phải nêu ra các phương pháp cũng như cách làm để dẫn đến nội dung đó. Người ta gộp vào một chương trình bày gọi là chương cơ sở lý luận.

Cơ cở lý luận của đề tài phụ thuộc vào mức độ đơn giản cũng như phức tạp của đề tài mà biến hóa. Ví dụ, nếu đề tài này nhỏ và dễ, cơ sở lý luận cũng đơn giản và dễ làm. Nếu đề tài này lớn và quy mô, cơ sở lý luận sẽ theo đó mà phức tạp và khó làm.

Cách trình bày chương cơ sở lý luận của đề tài

Cách trình bày chương cơ sở lý luận của đề tài ngắn gọn và chính xác nhấtCách trình bày chương cơ sở lý luận của đề tài ngắn gọn và chính xác nhất

Cách trình bày cơ sở lý luận từ đơn giản đến phức tạp.

Các yếu tố cần nêu trong cơ sở lý luận:

  • Luận đề

Đơn giản nhất chính là tên đề tài. Là vấn đề được đưa ra cần chúng ta giải quyết.

  • Luận điểm

Sauk hi đọc luận đề, chúng ta phải đi phân tích tên đề tài và đưa ra luận điểm. Luận điểm là các ý lớn bóc tách luận đề.

  • Luận cứ

Là đi tìm và đưa ra những bằng chứng để chứng minh

  • Luận chứng

Đây là quá trình tổ chức, thực hiện và phản biện vấn đề. Đưa ra các lý lẽ cuối cùng để chứng minh luận điểm hay luận đề.

Cần có phương pháp rõ ràng và logic.

Tổng kết lại, phần cơ sở lý luận của đề tài cần làm rõ chính phụ. Cần nêu ra các trường phái có trong luận đề. Có thể nêu ra các trường phái, nội dung chính, các định luật, quy luật, các nhân tố ảnh hưởng, các chỉ tiêu đánh giá.

Một số đề tài phải nêu các công trình nghiên cứu tương tự trước đó. Điều này có vẻ khá dễ tìm.

Nó là các giả thuyết tất nhiên đã được chứng minh bằng thực tiễn rằng nó đã đúng hoặc sai và chúng ta cứ thể sử dụng. Chẳng hạn như trong luận văn thạc sĩ với đề tài “Nghiên cứu nền kinh tế thị trường tư bản thập kỷ đầu của thế kỷ 21” của bạn có chương 1 cơ sở lý luận về nền kinh tế thị trường thì một số giả lý thuyết sau nên có trong phần đó bạn có thể trình bày các   Quy luật giá trị, Quy luật cung cầu, Quy luật giá trị thặng dư….

Về mô hình chung, cơ sở lý luận được trình bày như vậy. Nhưng còn phụ thuộc vào từng đối tượng cũng như từng tổ chức, mà các yêu cầu sẽ khác nhau.

Xem thêm: Cách trình bày bản kiểm điểm đúng nhất

Comment closed!