Kiến thức xã hội-Thủ tục xây dựng1 Comment

1 hải lý bằng bao nhiêu km

Đổi hải lý sang km, một dặm là bao nhiêu mét? Quickhelp sẽ hướng dẫn cho bạn cách chuyển đổi nhanh và chính xác nhất.

Dặm biển hay Hải lý (nautical mile)

Hải Lý là đơn vị đo chiều dài được sử dụng trong ngành hàng hải. Nó còn được gọi là dặm biển. Ký hiệu là N hoặc NM(International Nautical Mile).

Dặm biển (nautical mile) trước đây được định nghĩa bằng chiều dài góc 1 phút của cung kinh tuyến (hoặc là bất kỳ vòng tròn lớn nào) của Trái Đất. Dù khoảng cách này thay đổi tùy vào vĩ độ của kinh tuyến (hoặc vòng tròn lớn) nơi đang sử dụng. Trung bình nó khoảng 6.076 feet (khoảng 1852 m hoặc 1,15 dặm pháp định). 1 feet bằng bao nhiêu mét? 1 feet (foot) = 0.3048 m.

Tính từ đường cơ sở ra vùng lãnh hải là 12 dặm biển,một dặm biển là 1,852m. Sau đó tới vùng tiếp giáp lãnh hải. Tính từ lãnh hải ra hết vùng tiếp giáp lãnh hải là 12 dặm. Kết hợp lại là ta có 24 dặm. Tiếp đó là vùng đặc quyền kinh tế 200 dặm. Sau đó là vùng thềm lục địa,tiếp theo là vùng biển quốc tế.
Xem thêm: Khối lượng riêng của nước

Hải lý trên giờ có tên là knot (nút). 1 nút bằng bao nhiêu km/h?

Nút (tiếng Anh: knot) là đơn vị đo tốc độ tương đương 1 dặm/giờ hay 1852 m/h.

Những người đi biển sử dụng com-pa để “bước đi” trên đường thẳng nối giữa hai điểm cần đo. Sau đó đặt com-pa mở vào thước đo độ vĩ ở góc bản đồ. Từ đó đọc được khoảng cách tính theo hải lý. Vì ngày nay ta biết rằng Trái Đất hình ellipsoid chứ không phải hình cầu, nên cách tính khoảng cách hải lý như thế sẽ khác nhau khi thay đổi từ xích đạo lên các địa cực.

Ví dụ, sử dụng WGS84 Ellipsoid. Mô hình Trái Đất được chấp nhận phổ biến hiện nay, 1 phút vĩ độ tại xích đạo WGS84 là 6.087 feet và tại địa cực là 6.067 feet.
Ở Mỹ, một hải lý được định nghĩa vào thế kỷ thứ 19 là 6.080,2 feet (1.853,249 m).

Ở Anh Hải lý Hải quân được định nghĩa là 6.080 feet (hay 1.853,184 m). Tương đương với 1 phút độ vĩ theo các vĩ tuyến ở phía Nam nước Anh.

1 dặm bằng bao nhiêu km?

Những nước khác có những định nghĩa khác về dặm biển. Nhưng hiện nay nó đã được định nghĩa trên toàn thế giới là bằng chính xác 1.852 mét.
Dặm biển hầu như được sử dụng trên toàn thế giới khi du hành bằng đường hàng không, hàng hải, và các lĩnh vực liên quan đến hàng hải. Vì mối liên hệ của nó với độ và phút của độ vĩ. Và khả năng sử dụng thước đo tỷ lệ vĩ độ của bản đồ để đo khoảng cách.
Một thuật ngữ khác – dặm biển – vẫn còn được sử dụng cho khoảng cách của một phút độ vĩ.

NHẬP SỐ HẢI LÝ CẦN CHUYỂN ĐỔI SANG KM

1 Hải Lý Bằng Bao Nhiêu Km, Đổi Hải Lý Ra Km, Công Thức Chuyển Đổi Cụ Thể Như Sau:

1 hải lý = 1,852 Km (Một dặm bằng một phẩy tám trăm năm hai kilomet)

(bạn có thể hình dung ra 1 dặm sẽ tương đương khoảng gần 2km)

10 hải lý = 18.52 Km (Mười dặm bằng mười tám phẩy năm hai kilomet)

100 hải lý = 185.2 Km (Một trăm dặm bằng một trăm tám năm phẩy hai kilomet)

1000 hải lý = 1852 Km  (Một nghìn dặm bằng một nghìn tám trăm năm hai kilomet)

Cách tính hải lý

1 hải lý bằng bao nhiêu km

Hải lý hay dặm biển được xác định là một đơn vị đo độ dài. Chính là độ dài của cung kinh tuyến trên bề mặt trái đất. Khác với đo km trên đường, mặt biển mênh mông không cố định nên rất khó xác định phương hướng. Người ta dựa vào độ dài của kinh tuyến trên bề mặt trái đất để xác định.

 

 

 

 

 

 

Comment closed!