Kiến thức xã hộiNo Comments

Sự thật về giá trị thặng dư là gì

Đã bao giờ bạn nghe các bản tin kinh tế và được nghe về giá trị thặng dư? Lần đầu tiên chắc hẳn sẽ không ai biết giá trị thặng dư là gì. Và bây giờ, nếu bạn chưa hiểu khái niệm này, hãy cùng tìm hiểu ở bài viết ngay dưới đây.

 

Sự thật về giá trị thặng dư là gì

Giá Trị Thặng Dư Là Gì

Theo Wikipedia, Giá trị thặng dư là một khái niệm trung tâm của nhà kinh tế chính trị Karl Marx. Sau quá trình nghiên cứu, ông đã đưa ra các công thức liên quan đến khái niệm này.
Giá trị thặng dư chỉ lao động thặng dư bị tư bản lấy đi của công nhân. Đó chính là nền tảng của tích lũy tư bản.

Khái niệm giá trị thặng dư thật sự là gì?

Sự thật về giá trị thặng dư là gì

Những người bảo thủ luôn phàn nàn về sự giàu có của họ được cho là bị đánh cắp bởi chính phủ thông qua thuế. Nhưng bạn có biết rằng sự giàu có có thể bị đánh cắp thông qua khu vực tư nhân không? Bất cứ lúc nào ông chủ của bạn trả tiền cho bạn ít hơn giá trị công việc của bạn đã thực sự tạo ra. Chính ông chủ của bạn là người ăn cắp sự giàu có của bạn. Hay giá trị bị đánh cắp đó là giá trị thặng dư.
Ta có thể coi giá trị thặng dư là phần chênh lệch giữa giá trị hàng hóa và số tiền nhà tư bản bỏ ra.

Nhà tư bản chi cho sản xuất gọi là tư bản bất biến. Chi cho thuê mướn nhân công gọi là tư bản khả biến. Khi nhân công tạo ra giá trị lớn hơn chi phí nhà tư bản phải trả cho công nhân. Phần dư ra ở đây được hiểu là giá trị thặng dư.

Tỷ Suất Giá Trị Thặng Dư Là Gì

Sự thật về giá trị thặng dư là gì

Ở đây, tỷ suất giá trị thăng dư được hiểu là tỷ số % giữa giá trị thặng dư và tư bản khả biến tương ứng để sản xuất ra giá trị thặng dư đó.

Nếu ký hiệu m’ là tỷ suất giá trị thặng dư, thì m’ được xác định bằng công thức:

  • m’ = ( m ⁄ v ) 100%

So với sức lao động bỏ ra thì công nhân được hưởng bao nhiêu, tư bản chiếm bao nhiêu. Đây chính là ý nghĩa của tỷ suất giá trị thặng dư.

Ví dụ:  trong một ngày lao động, phần thời gian lao động thặng dư mà người công nhân làm cho nhà tư bản chiếm bao nhiêu % so với thời gian lao động tất yếu làm. Do đó, có thể biểu thị tỷ suất giá trị thặng dư theo một công thức khác:

  • m’ = (thời gian lao động thặng dư ⁄ thời gian lao động tất yếu)100%

Trình độ bóc lột của tư bản thể hiện qua tỷ suất giá trị thặng dư.

Quy Luật Giá Trị Thặng Dư Là Gì

Sự thật về giá trị thặng dư là gì

Theo Wikipedia, Quy luật giá trị thặng dư được hiểu là một quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản. Theo Marx-Lenin, tư bản bóc lột công nhân càng nhiều thì càng nhiều hơn giá trị thặng dư được tạo ra.

Nếu quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất hàng hóa là quy luật giá trị. Thì quy luật kinh tế cơ bản của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa là quy luật giá trị thặng dư.

Có thể thấy giá trị thặng dư là nguồn cội của sự giàu sang. Quy luật giá trị thặng dư sẽ là tư bản tích cực bóc lột công nhân để tạo ra giá trị thặng dư. Càng nhiều giá trị thặng dư thì lợi tức, tiền bạc sẽ càng nhiều. Sau đó lại mở rộng sản xuất, bóc lột công nhân. Một vòng tuần hoàn tạo ra giá trị thặng dư.

Hi vọng Quickhelp đã cung cấp cho bạn một thông tin bổ ích.

Xem thêm: Carcinoma – Loại ung thư phổ biến nhất nhưng bị coi thường nhất

 

Comment closed!