Kiến thức xã hội-Thủ tục xây dựngNo Comments

mrs

Nếu như chỉ có 2 từ “Mr” hay “Sir” chuyên được dùng cho nam giới thì có tới 4 từ chuyên được dùng cho nữ giới. Đó là “Mrs”, “Miss”, “Ms” hay “Madam”. Điều này làm bạn băn khoăn, bối rối. Hãy cũng Quickhelp đi giải nghĩa Mrs là gì nhé!

Vậy một danh xưng tiếng anh là gì?

– Mrs là một danh xưng tiếng anh. Được hiểu là danh xưng “bà”. Nghĩa là một tiêu đề được sử dụng trước tên gia đình hoặc tên đầy đủ của một người phụ nữ đã lập gia đình không có tên khác.

– Cũng giống như từ Mr. từ Mrs viết hoa chữ cái đầu tiên và có dấu chấm đằng sau.

– Mrs cũng có thể được sử dụng khi thể hiện các ý tưởng rằng một người phụ nữ là điển hình.

Mrs

Mrs, Miss, Ms và Madam khác nhau thế nào?

1. Mr /’mistə/:

Là hình thức viết tắt của từ Mister có nghĩa là quý ông. Được sử dụng cho nam giới không phân biệt đã kết hôn hay chưa và ít nhất bạn đã biết tên của họ.

Mr + họ/họ tên/chức danh.

Ví dụ: Mr. Beckham hoặc Mr. David Beckham.

2. Mrs / ‘misiz/:

Thường dùng cho phụ nữ đã kết hôn. Ở nước Anh hay các nước thân Anh, phụ nữ sau khi kết hôn thường đổi họ sang họ của chồng.

Mrs + họ/họ tên/chức danh.

Ví dụ: Mrs. Beckham hoặc Mrs. Victoria Beckham.

3. Miss /mis/:

Miss là gì? Thường dùng cho phụ nữ còn độc thân.

Miss + họ/họ tên/chức danh.

Ví dụ: Miss Swift hoặc Miss Taylor Swift.

4. Ms /’miz/:

Được sử dụng cho phụ nữ khi ta không biết họ còn độc thân hay đã kết hôn hoặc trong trường hợp người phụ nữ không muốn công khai tình trạng hôn nhân của mình.

Ví dụ: Dear Ms Hoa, Dear Ms Clinton.

5. Sir /sə:/:

Có nghĩa là ông, ngài. Dùng cho nam giới khi bạn chưa biết tên của họ để tỏ thái độ tôn trọng, lịch sự.

Ví dụ: “Good morning Sir, How can I help you?” (Chào Ngài, tôi có thể giúp gì cho Ngài?).

Lưu ý:

Sir + họ/họ tên: chỉ dùng cho những người đã được nữ hoàng Anh phong tước.

Ví dụ: Sir William Shakespear.

6. Madam /’mædəm/:

Tương đương với Sir nhưng dùng cho phụ nữ để tỏ sự lễ phép, lịch sự. Từ Madam khi đọc nhanh được phát âm thành Ma’am.

Ví dụ: “Please excuse my rudeness, Madam“. (Xin quý cô tha thứ cho sự khiếm nhã của tôi).

Comment closed!