Kiến thức xã hộiNo Comments

Cách tính phần trăm của một số

Trong toán học, hay trong nhiều lĩnh vực khác nhau thì cách tính phần (%) là vấn đề cơ bản nhất. Nếu bạn chưa biết cách tính phần trăm của một sốnhanh nhất và tính % trong các trường khác như nào. Cùng theo dõi bài viết dưới đây của Supersystem Band nhé.

Cách tính phần trăm của một số

Cách tính phần trăm

Cách tính phần trăm của một số

a=a/(a+b)×100(%)

Tỷ số phần trăm của b=b/(a+b)×100(%) hoặc %b = 100 – %a

Ví dụ: trong rổ có tất cả 35 viên bi trong đó có 10 bi đỏ, 5 bi xanh và 20 bi vàng. Tính tỷ lệ % từng loại bi có trong rổ.

% bi đỏ= 10/35 

% bi xanh = 5/35 x 100%= 14,3 %

% bi vàng = 100% -28,6 – 14,3%= 57,1%

Ngoài cách tính phần trăm của một số(%) thông thường thì chúng mình còn thu thập được thêm 1 số công thức khác. Theo dõi dưới này nhé.

Tính % tăng giảm theo năm

Để đo lường sự tăng giảm của số liệu kinh tế theo năm thì % là mức phản ánh rõ ràng nhất.

Lấy 1 ví dụ nhỏ nhé:

Tại cửa hàng A, bán chiếc tủ lạnh Sanyo trong tháng 6 với giá 5.000.000 đồng. Đến tháng 7, cũng là chiếc tủ lạnh đó nhưng giá gỉam xuống còn 4.800.000. Cái tủ lạnh đó đã gỉam bao nhiêu % so với tháng 6.

Ta có công thức: [ Gía bán của tháng trước – Gía bán của tháng sau]/ Gía bán của tháng trước x 100%

Theo bài trên ta có [ 5.000.000 – 4.800.000]/5.000.000 x 100%= 4%

Gía bán chiếc tủ lạnh giảm 4% .

Tính % hoàn thành mục tiêu

Công ty A đặt ra mục tiêu doanh thu cho năm 2018 là 100 tỷ đồng. Nhưng tính tới quý 2 năm 2018, tổng doanh thu của công ty đã đạt 60 tỷ đồng. Như vậy tới quý 2 công ty đã đạt được bao nhiêu phần trăm so với mục tiêu đề ra.

% đã hoàn thành = doanh thu đã đạt được/ tổng doanh thu đặt ra x 100%

Theo công thức ta có: 60/100 x 100%= 60%

=> Tính tới quý 2, công ty đã đạt được 60% % so với mục tiêu được đề ra.

Hy vọng với những kiến thức chúng mình vừa chia sẻ có thể giúp bạn thực hiện được các bài toán có liên quan đến cách tính phần trăm (%) nhé.

 

 

 

 

Comment closed!