Kiến thức xã hộiNo Comments

cách viết bản kiểm điểm chuẩn

Là học sinh, chắc bạn đã từng một lần mắc lỗi nào đó và phải làm bản kiểm điểm cá nhân. Việc này không hề vui vẻ chút nào. Nhưng chắc chắn là bạn nên viết đúng theo yêu cầu của giáo viên. Bài hôm nay, hãy cùng tìm hiểu cách viết bản kiểm điểm sao cho đúng nhé.

cách viết bản kiểm điểm chuẩn

Tại sao phải viết bản kiểm điểm?

Thường thì khi đi học, học sinh sẽ gặp phải một số lỗi dễ gặp như. Đi học muộn, nói chuyện riêng trong giờ học, không thuộc bài… Đây là những lỗi nhỏ nhưng cần được nhắc nhở và chỉnh sửa. Đa phần chỉ cần viết bản kiểm điểm cá nhân và nộp cho giáo viên là được. Nhưng một khi mắc những lỗi lớn như đánh nhau. Học sinh có thể bị kỉ luật ở mức độ nặng hơn.

Bản kiểm điểm dành cho học sinh cấp 1, học sinh cấp 2 tương đối giống nhau. Viết bản kiểm điểm như thế nào cho đúng?

cách viết bản kiểm điểm chuẩn

Một số mẫu bản kiểm điểm cơ bản nhất dành cho học sinh.

Mẫu 1: Bản kiểm điểm cá nhân cấp 1, cấp 2

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Kính gửi: Thầy hiệu trưởng trường ………………………………………………………..

Đồng kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp ………………………………………………………..

Tên em là: ………………………………………………………..

Học sinh lớp: ………………………………………………………..

Em viết bản kiểm điểm này xin tự nghiêm khắc kiểm điểm và nhận lỗi của mình như sau:

Nội dung sự việc: ………………………………………………………..

Em tự nhận thấy bản thân đã mắc lỗi ( viết cụ thể lỗi )  làm ảnh hưởng đến tập thể lớp học và cô giáo.

Bản thân em cảm thấy rất hối hận vì chuyện này.

Em xin hứa sẽ không tái phạm lỗi như vậy nữa. Nếu tái phạm, em xin chịu mọi hình thức xử phạt từ thầy cô và các bạn.
Kính mong được thầy cô xem xét và tha thứ để em có cơ hội sửa sai và phấn đấu trong học tập.

Em xin chân thành cảm ơn!

                                                                                                                                Địa điểm, ngày … tháng … năm …

Chữ ký của học sinh                                                                                                Chữ ký của phụ huynh

(ký và ghi rõ họ tên)                                                                                                            (ký và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu 2: Bản kiểm điểm tự đánh giá khi kết thúc một kì học (hoặc một năm học)

 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Học kì 1, năm học 2018 – 2019

 

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp ……….

Em tên là: ………………………………………………………………..

Học sinh lớp Trường………………………………………………….

Trong học kì …… năm học 2018 – 2019 vừa qua, em đã có những ưu điểm và khuyết điểm sau:

– Về ưu điểm:

Hoạt động phong trào: ………………………………………………

Học tập: …………………………………………………………………..

Vấn đề khác: …………………………………………………………

– Về khuyết điểm:

Trong học kì …… vừa qua em đã vi phạm một số lỗi sau:

1- Nghỉ học có phép – … lần

2- Nghỉ học không phép – … lần

3- Không làm bài tập – … lần

4- Nói chuyện riêng trong giờ học – … lần

5- Đánh nhau

6 – Vô lễ với giáo viên

7- Thiếu đồng phục
Vi phạm khác: ………………………………………………………..

Sau khi tự xét ưu và khuyết điểm của bản thân, em xin đánh giá xếp loại cá nhân như sau:

Tự xếp loại hạnh kiểm: ………………………………………..

Sau một học kì ( một năm ) em xin có một vài ý kiến về lớp học xin đưa ra với thầy cô. Hi vọng thầy cô xem xét.

Ý kiến cá nhân: …………………………………………………..

Trên đây là bản tự kiểm cá nhân của em. Rất mong thầy cô xem xét và xếp loại hạnh kiểm cho em.

Em xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu để thực hiện tốt nội quy và học tập tốt hơn. Em xin cảm ơn!

(Địa điểm), ngày… tháng… năm…

Học sinh

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 3: Bản kiểm điểm vi phạm nội quy

Vi phạm nội quy là lỗi rất hay gặp. Bạn có thể tham khảo bản mẫu này nhé.

cách viết bản kiểm điểm chuẩn

Dưới đây sẽ là mẫu bản kiểm điểm quá trình công tác dành cho công nhân viên chức

Mẫu 4: Bản kiểm điểm dành cho giáo viên

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——–***——-

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm…….

Kính gửi:…………………………………………………….

Tên tôi là:…………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:………………………………………………………………………………………..

Chức vụ:……………………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………………

Nay tôi viết bản kiểm điểm xin tự đánh giá quá trình công tác của tôi trong năm qua như sau:

1- PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG:

– Tôi luôn giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, viết nói và làm theo đúng quan điểm, đường lối nghị quyết chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước quy định.

– Chấp hành tốt nội quy, quy định của ngành, của………………………. đề ra. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong……………………

– Luôn tu dưỡng phẩm chất đạo đức, có lối sống giản dị lành mạnh, hòa đồng với mọi người.

– Thẳng thắn trung thực trong phê và tự phê bình, có tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp và nhân dân.

2- CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ:

– Tôi luôn luôn gương mẫu trong mọi công việc,có tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

– Phối kết hợp chặt chẽ với các đồng chí trong chỉ đạo, điều hành tốt công việc của……………………………………

– Tổ chức tốt ngày hội ngày lễ, các phong trào văn hóa, văn nghệ sôi nổi tham gia vào các phong trào của ngành, của địa phương tổ chức.

3- TỰ ĐÁNH GIÁ:

Ưu điểm:

– Trong năm qua, tôi luôn cố gắng thực hiện mọi nhiệm vụ được giao.

– Chấp hành tốt công tác chuyên môn, giữ mối đoàn kết xây dựng ngày càng vững mạnh.

Nhược điểm:

Trong công tác chỉ đạo còn có sơ suất, thiếu cương quyết.

* Tự xếp loại:……………………………………

Trên đây là bản kiểm điểm tự đánh giá, xếp loại quá trình công tác của tôi trong năm

Kính mong sự giúp đỡ của tập thể cán bộ và các bạn đồng nghiệp trong để bản thân tôi được hoàn thiện hơn và thực hiện tốt hơn mọi công việc trong năm tới.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

…………….., ngày….tháng ….năm………..

Người viết

 

Comment closed!