Kiến thức xã hộiNo Comments

Công thức tính độ rượu khác biệt dễ nhớ nhất

Rượu là một sản phẩm quen thuộc được sử dụng hàng ngày xung quanh chúng ta. Khi học hóa học lớp 9, bạn sẽ được làm quen với độ rượu. Vậy độ rượu là gì? Công thức tính độ rượu hóa 9 chính xác nhất bạn đã biết chưa?

Công thức tính độ rượu khác biệt dễ nhớ nhất

Xem thêm: Đổi nhiệt dung riêng của nước từ độ K sang độ C

Công thức tính độ rượu

Độ rượu tính bằng số ml rượu có trong 100 ml dung dịch.

Ví dụ Trong 100 ml rượu 45 độ thì chứa 45 ml rượu C2H5OH còn lại 55ml là nước ( tương đối)

Độ rượu là nồng độ tương đối của cồn trong dung dịch.

Ngoài ra còn có khái niệm độ rượu tuyết đối là tỉ lệ % của cồn so với dung môi (tính cho lít – thể tích, không phải khối lượng).

Công thức tính độ rượu hoàn chỉnh là :

Độ rượu = 100%

Công thức tính độ rượu etylic dễ nhớ nhất

Công thức tính độ rượu khác biệt dễ nhớ nhất

Độ của rượu (ancol etylic) là thể tích rượu trong 100ml rượu +nước

Ví dụ: nói rượu 40 độ => trong 100ml có 40ml rượu, 60 ml nước.

CT: độ rượu = thể tích rượu/V(DD rượu nước)

Vậy trong bài toán liên quan tới độ của rượu có 4 ý có thể hỏi như sau:

1- Độ của rượu (theo kinh nghiệm thường các bài hay ra 46 độ)

2- Thể tích (khối lượng ancol etylic ) cái này chú ý công thức m= d.V (d=0,8 g/ml) hoặc bài cho số liệu thì dùng số liệu của đề bài.

3- Tính thể tích dung dịch rượu thu được.

4- Thể tích nước cho vào.

(chú ý công thức m= 0,8.V ở trên chỉ áp dụng cho ancoletylic – rượu nguyên chất khi chưa pha, khi các e làm bài tuy nhân giá trị đó ở chỗ bước nào thì có thể vẫn đúng nhưng tự luận thì các e nên chú ý.

Bài tập minh họa: Lên men 1800g glucozo với hiệu suất 80% thu được V lít khí CO2 và V lít ancol.

a/Khí CO2 cho đi qua dd Ca(OH)2 0,05M thấy xuất hiện 50g kết tủa . tính nồng độ của dung dịch Ca(oh)2 đã dùng.

b/ rượu trên trộn với 500ml nước, thu được dd rượu. tính độ của rượu? cần cho thêm bao nhiêu ml nước để độ rượu giảm 2 lần?

(đây là bài toán ví dụ: các bạn nhớ lí thuyết kia là có thể làm được rồi- bài này tính được liên hoàn => các bạn cho cách ấn máy tính nhé)

Các bài toán về độ rượu khác

Công thức tính độ rượu khác biệt dễ nhớ nhấtv

Chúc các bạn học tốt!

 

Comment closed!