Kiến thức xã hộiNo Comments

Phân biệt dãy hoạt động hóa học của kim loại với dãy điện hóa kim loại

Dãy hoạt động hóa học của kim loại được học từ lớp 9. Dãy điện hóa kim loại được học lớp 12. Nhưng rất nhiều người bị nhầm về hai dãy này. Cũng như thắc mắc tại sao chúng lại khác nhau. Cùng so sánh 2 dãy này nhé.

YouTube video

Dãy hoạt động hóa học của kim loại là gì?

Theo wiki, dãy hoạt động hóa học của kim loại gồm dãy các kim loại được sắp xếp theo thứ tự. Thứ tự này phụ thuộc vào mức độ hoạt động của kim loại. Tức là khả năng tham gia phản ứng hóa học với chất khác. Dãy hoạt động hóa học của kim loại được xây dựng từ phương pháp thực nghiệm.

Phân biệt dãy hoạt động hóa học của kim loại với dãy điện hóa kim loại

Thứ tự lần lượt theo tên gọi:

Liti Kali Natri Bari Canxi Magie Nhôm Mangan Kẽm Crom Sắt Niken Thiếc Chì Hydro Đồng Thủy Ngân Bạc Bạch Kim Vàng

Trong đó:
Kim loại mạnh nhất bao gồm: Li, K, Na, Ba, Ca

Kim loại mạnh: Mg, Al

Còn Kim loại trung bình: Mn, Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, Pb

Kim loại yếu là: Cu, Hg, Ag, Pt, Au

Thứ tự rút gọn như sau:

Kim loại mạnh Kim loại trung bình Kim loại yếu
K Ba Ca Na Mg Al Zn Fe2+ Ni Sn Pb H Cu Hg+ Ag Pt Au
Khi Con Nào Mua Áo Giáp Sắt Nên Sang Phố Hỏi Cửa Hàng Á Phi Âu

Thông thường, dãy hoạt động hóa học của kim loại chỉ xem xét khả năng phản ứng của kim loại.

Dãy hoạt động hoá học của kim loại cho biết

  • Mức độ hoạt động hoá học của các kim loại giảm dần trừ trái sang phải
  • Kim loại đứng trước Mg phản ứng với nước ở điều kiện thường tạo thành kiềm và giải phóng khí H2
  • Các kim loại đứng trước H phản ứng với một số dung dịch Axit (HCl, H2SO4 loãng,…) giải phóng khí H2
  • Kim loại đứng trước (trừ Na K,…) đẩy kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối

Dãy điện hóa kim loại là gì?

Dãy điện hóa kim loại là so sánh tính Oxi hóa của ion kim loại.

Phân biệt dãy hoạt động hóa học của kim loại với dãy điện hóa kim loại

Theo đó, tính từ trái sang phải:

Tính oxi hóa của cation tăng dần.

Còn tính khử của kim loại giảm dần.

Ý nghĩa của dãy điện hoá của kim loại

Dãy điện hoá của kim loại cho phép dự đoán chiều của phản ứng giữa 2 cặp oxi hoá – khử theo quy tắc anpha:

Phản ứng giữa 2 cặp oxi hoá – khử sẽ xảy ra theo chiều chất oxi hoá mạnh hơn sẽ oxi hoá chất khử mạnh hơn, sinh ra chất oxi hoá yêu hơn và chất khử yếu hơn.

Mọi sự so sánh đều mang tính tương đối. Có thể X tác dụng với Y mạnh hơn với Z nhưng khi tác dụng với H lại thấy ngược lại. Và sự khác nhau giữa dãy hoạt động hóa học của kim loại và dãy điện hóa kim loại không ảnh hưởng nhiều đến quá trình làm bài. Chúc các bạn học thật tốt!

Xem thêm: 7 điều chắc chắn bạn chưa biết về Isopren

 

Comment closed!