Kiến thức xã hộiNo Comments

Đề án là gì? Phân biệt đề án với dự án chi tiết nhất

Đề án và dự án là 2 khái niệm phổ biến được dùng trong công việc. Bạn đang phân vân không biết chúng có nghĩa là gì? Và chúng khác nhau như thế nào? Hãy cũng tìm hiểu qua bài viết của Quickhelp sau đây.

Đề án là gì wikipedia

Đề án là gì? Phân biệt đề án với dự án chi tiết nhất

Xem thêm: Cơ sở lý luận của đề tài ngắn gọn và chính xác nhất

Theo wiki, đề án có nghĩa là một loại văn kiện được trình lên cấp cao hơn hoặc một cơ quan có đủ quyền hạn để xin thi hành một công việc nào đó.

Cụ thể hơn đề án là loại văn kiện, được xây dựng để trình cấp quản lý cao hơn, hoặc gửi cho một cơ quan tài trợ để xin thực hiện một công việc nào đó. Ví dụ như: thành lập một tổ chức; tài trợ cho một hoạt động xã hội, …Sau khi đề án được phê chuẩn, sẽ hình thành những dự án, chương trình, đề tài theo yêu cầu của đề án.

Ngoài ra, trong tài liệu hướng dẫn ban hành và quản lý văn bản của doanh nghiệp do nhà xuất bản thống kê phát hành có nêu ra khái niệm đề án là gì.

“Đề án, kế hoạch chương trình công tác (sau đây tạm gọi chung là loại văn bản đề án) là loại văn bản trình bày những kế hoạch dự kiến về một nhiệm vụ công tác được cơ quan , tổ chức giao cho trong một thời gian nhất định”.

Đề án khác dự án thế nào

Đề án là gì? Phân biệt đề án với dự án chi tiết nhất

Dự án được thực hiện nhằm vào mục đích ứng dụng, có xác định cụ thể hiệu quả về kinh tế và xã hội. Dự án có tính ứng dụng cao, có ràng buộc thời gian và nguồn lực.

Một tập hợp các hoạt động có liên quan đến nhau được thực hiện trong một khoảng thời gian có hạn, với những nguồn lực đã được giới hạn; nhất là nguồn tài chính có giới hạn để đạt được những mục tiêu cụ thể, rõ ràng, làm thỏa mãn nhu cầu của đối tượng mà dự án hướng đến. Thực chất, Dự án là tổng thể những chính sách, hoạt động và chi phí liên quan với nhau được thiết kế nhằm đạt được những mục tiêu nhất định trong một thời gian nhất định.

Dự án bao gồm dự án đầu tư và dự án hỗ trợ kỹ thuật.

Dự án: Bản dự thảo một văn kiện về luật pháp hay về một kế hoạch cụ thể nào đó

+Ví dụ: bản dự án quy hoạch thành phố; lập dự án; triển khai dự án trồng rừng

Đề án: Toàn bộ ý kiến có hệ thống về những công việc nào đó cần làm. Nó được nêu ra để thảo luận, thông qua, xét duyệt.

+Ví dụ: duyệt đề án; đề án quy hoạch thành phố

Kết luận

Muốn xây dựng đề án, chúng ta phải nắm rõ từng bước một. Quản lý đề án là gì, bối cảnh thực hiện đề án là gì? Đề cương đề án là gì, sản phẩm của đề án là gì? Tính khả thi của đề án là gì? Cơ sở khoa học của đề án là gì? Cơ sở thực tiễn của đề án là gì? Dự thảo đề án là gì và phương pháp đề án là gì.

 

Comment closed!