Kiến thức xã hội2 Comments

Đổi nhiệt dung riêng của nước từ độ K sang độ C

Học vật lý, bạn đã biết đến các khái niệm khối lượng riêng, trọng lượng riêng, nhiệt dung riêng. Vậy các bạn có thực sự hiểu nó là gì? Ví dụ nhiệt dung riêng của nước là gì? Hãy cũng đi tìm hiểu sâu hơn nhé!

Nhiệt dung là gì?

Đổi nhiệt dung riêng của nước từ độ K sang độ C

Theo Wikipedia, Nhiệt dung là lượng nhiệt mà một chất thu vào hay tỏa ra để tăng 1K hoặc 1 °C. Nhiệt dung riêng là một chất là nhiệt lượng cần phải cung cấp cho 1 mol một chất bất kì để chất đó tăng lên 1 độ trong quá trình.

Trong hệ thống đo lường quốc tế, đơn vị đo của nhiệt dung riêng là Joule trên kilôgam trên Kelvin, J·kg−1·K−1 hay J/(kg·K), hoặc Joule trên mol trên Kelvin.

Công Thức Tính Nhiệt Dung Riêng Của Nước

Công thức tính nhiệt lượng liên quan đến nhiệt dung riêng:

Q = m.c.  = m.c.(tlớn – tnhỏ)

Trong đó:

Q: Nhiệt lượng (J)

m: khối lượng vật (kg)

c: nhiệt dung riêng (J/kg.K)

Người ta sử dụng nhiệt dung riêng để tính toán nhiệt lượng khi gia công nhiệt cho vật liệu xây dựng và lựa chon vật liệu trong các trạm nhiệt.

Nhiệt dung riêng của nước là nhiệt lượng cần thiết để truyền vào nước khiến nước thay đổi nhiệt độ.

Xem thêm: Khối lượng riêng của nước

Bảng Nhiệt Dung Riêng Của Nước

Bảng nhiệt dung riêng dưới đây bao gồm có nước, nước đá và một số chất phổ biến khác.

Chất Nhiệt dung riêng (J/kg.K) Chất Nhiệt dung riêng (J/kg.K)
Nước 4200 Thép 460
Rượu 2500 Sắt 460
Nước đá 1800 Đồng 380
Nhôm 880 Thiếc 230
Đất 800 Chì 130

Nhiệt Dung Riêng Của Nước Là 4200 J/Kg.K Có Nghĩa Là Gì?

Nghĩa là chúng ta cần dùng lượng nhiệt là 4200 để nâng nhiệt độ của 1 mol nước lên 1K.

Có thể thấy nhiệt dung riêng của nước và của nước đá là khác nhau. Ta suy ra các chất ở các nhiệt độ khác nhau thì nhiệt dung riêng của chúng cũng khác nhau.

Nhiệt Dung Riêng Của Nước Theo Độ C

Đổi nhiệt dung riêng của nước từ độ K sang độ C

Phía trên là bảng nhiệt dung riêng theo độ K. Vậy nhiệt dung riêng của nước theo độ C là gì? Hãy cùng hoán đổi nhé.

Ta có: K = °C + 273.15

Từ đó ta có nhiệt dung riêng của nước theo độ C đó là:

4200 (J/kg.K) = 4200/ (1+273.15) = 15.32 (J/kg. °C)

Ví Dụ Về Nhiệt Dung Riêng:

Nhiệt dung riêng của thép carbon.

Muốn làm nóng thép carbon từ 20 °C lên đến 100 °C. Nhiệt dung riêng của thép carbon là 0.49 kJ/kg°C. Nhiệt lượng cần thiết để làm điều này là:

Q = m.c.  = m.c.(tlớn – tnhỏ) = (0.49 kJ/kg°C) (2kg) (100°C – 20°C) = 78.4 (kJ)

Hi vọng sau bài này các bạn sẽ biết thế nào là nhiệt dung riêng của nước và các chất khác. Từ đó áp dụng vào bài tập một cách chính xác nhất!

Đi tới: 1 hải lý bằng bao nhiêu km

 

Comment closed!