Kiến thức xã hộiNo Comments

Giá vốn bán hàng là gì?

Bài trước chúng mình đã chia sẽ cho các bạn về lợi nhuận gộp là gì. Tiếp theo chủ đề hôm nay sẽ nói về giá vốn bán hàng là gì? Cách tính giá vốn bán hàng như thế nào. Cùng theo dõi bài viết dưới đây của Quickhelp nhé.

Giá vốn bán hàng là gì?

Giá vốn hàng bán hiểu đơn giản là toàn bộ chi phí để tạo ra một sản phẩm. Nó liên quan đến quá trình bán hàng bao gồm giá vốn hàng xuất kho, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. Sự hình thành giá vốn hàng bán được phân biệt ở các giai đoạn khác nhau trong quá trình sản xuất như:

Giá vốn bán hàng là gì?

Giá vốn bán hàng là gì?

Giá vốn hàng tại điểm mua hàng hóa hay còn gọi là giá trị mua thực tế.

Đối với các công ty thương mại, giá vốn hàng bán là tổng các chi phí để hàng có mặt tại kho gồm giá mua từ nhà cung cấp, bảo hiểm, VAT, phí vận chuyển,…

Đối với các công ty sản xuất, tổng chi phí sẽ nhiều hơn vì đầu vào chỉ là nguyên liệu tạo thành phẩm.

Cách tính giá vốn bán hàng

Ta có công thức sau:

Giá vốn= Số lượng hàng bán*giá vốn đơn vị

Xác định giá vốn rất quan trọng trong việc xác định lợi nhuận và kết quả của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Trị giá vốn bán hàng

Định nghĩa: trị giá vốn bán hàng được sử dụng để xác định kết quả kinh doanh là toàn bộ chi phí kinh doanh liên quan đến quá trình bán hàng. Bao gồm trị giá vốn hàng xuất kho, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

Trị Giá vốn bán hàng là gì?

Trị Giá vốn bán hàng là gì?

Đối với doanh nghiệp thương mại, trị giá vốn hàng xuất kho để bán. Bao gồm trị giá mua thực tế và chi phí thu mua của số hàng đã xuất kho.

Công thức tính trị giá vốn bán hàng:

Giá vốn bán hàng là gì?

Các phương pháp xác định trị giá vốn bán hàng

  • – Phương pháp giá thực tế đích danh

– Phương pháp nhập trước, xuất trước, nhập sau- xuất trước

– Giá thực tế bình quân gia quyền

– Phương pháp giá hạch toán

– Tính trị giá vốn thực tế theo phương pháp cân đối

– Phương pháp tính theo đơn giá tồn đầu kỳ

Như vậy, trên đấy chúng mình đã chia sẻ cho các bạn kiến thức về giá vốn bán hàng là gì? Trị giá vốn bán hàng và các công thức. Hy vọng rằng có thể giúp cho bạn có được bản báo cáo đầy đủ nhất.

Xem thêm: Tất toán là gì?

Comment closed!