Kiến thức xã hội-Thủ tục xây dựngNo Comments

N/A là một ký hiệu viết tắt của tiếng Anh. Tùy vào từng trường hợp, nó lại có ý nghĩa riêng. Hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa của từ này nhé!

N/A là viết tắt của từ gì?

Trường hợp điển hình nhất, theo từ điển, N/A viết đầy đủ là not available. Nghĩa là dữ liệu không xác định.

Trường hợp cũng khá phổ biến đó là no answer. Nghĩa là không đáp án.

N/a là gì trong excel?

n/a

“N/A” hay xuất hiện nhiều nhất ở trong công nghệ thông tin. Cụ thể đó là Microsoft Excel. Khi bạn nhập sai một dữ liệu nào đó, hệ thống không thể nào đưa ra được kết quả. Và nó sẽ hiển thị “N/A” để người dùng biết lỗi mà sửa lại.

N/A trong tin học là gì?

Từ N/A thường thường là viết tắt của cụm từ Active hay No Available. Từ No Available bạn có thể hiểu theo nghĩa là không thể kích hoạt được tài khoản hay một số chương trình nào đấy.

No Available thường xuyên được thấy khi bạn sử dụng các phép tính mà không tính được. Người ta thường để là N/A không tính được do nguyên nhân không hiểu được phép tính. Ví dụ như một phép tính chia cho 0 là một phép tính sai do đó không thể thực hiện được.

Thế còn No Account có nghĩa là: Được hiểu theo nghĩa là tạo một tài khoản mới khi bạn muốn đăng kí 1 trò chơi hay một ứng dụng gì đấy mà bạn cần sử dụng cho bản thân bạn.

Hay từ Not Authorized có nghĩa là không có quyền chứng thực để bạn truy cập vào cũng như bạn bị giới hạn quyền.

Một số từ viết tắt khác là gì?

Tùy vào một số trường hợp mà N/A  sẽ có những nghĩa khác nhau. trong mỗi 1 trường hợp sẽ có một câu trả lời thích đáng như.

n/a là gì

No Answer có nghĩa là không có câu trả lời.

Next Assembly có nghĩa là Hội tiếp theo.

Not Applicable/Available sẽ có nghĩa là không áp dụng được.

Not Affiliated sẽ có nghĩa là không có liên kết ( thường từ này sẽ được thấy trong website hay làm cái gì liên quan đến đường link)

No Active sẽ có nghĩa là không hoạt động.

Not Acceptable sẽ có nghĩa là không thể nào chấp nhận được.

New Account sẽ có nghĩa là tạo tài khoản mới.

Supersystem Band hi vọng sau bài viết này bạn đã có thể hiểu và phân biệt N/a trong từng trường hợp riêng!

 

Comment closed!